PL  EN - wersja w przygotowaniu

  Projektowanie techniczne

Wykonujemy projekty wielobranżowe wraz z niezbędnymi pozwoleniami na budowę, przebudowę rozbiórkę itp.
Nasi projektanci posiadają wieloletnie doświadczenie, wiedzę i niezbędne uprawnienia "budowlane".

Nasza oferta obejmuje :

- projekt wstępny (w tym  koncepcja rozwiązania )

-  projekt budowlany

- projekt wykonawczy

- dokumentację budowlaną ( w zakresie : pozwolenie na budowę, operaty geodezyjne , uzgodnienia )

- dokumentację powykonawczą

Do najczęściej realizowanych przez nas prac należą:

- projekty modernizacji pomp, agregatów, spreżarek, podajników węgla,młynów weglowych, wentylatorów, zbiorników, stacji napinajacych prznośników taśmowych i innych urządzęń technologicznych w eletrociopłowniach,
- projekty konstrokcyjno- budowlane podestów obsługowych na kotłach i rurociągach,
- projekty konstrukcyjno- budowlane kanałów spalin w eletrociepłowniach,
- projekty modernizacji armatury, rurociągów parowych wraz z uzgodnieniami UDT,
- projekty modernizacji układów technologicznych w zakresie AKPiA,
- projekty modernizacji układów elektrycznych.

Na nasze projekty dajemy 36-miesieczny okres gwarancji i zapewniamy nadzór projektowy. Dokumentację otrzymują Państwo w postaci tradycyjnej (papierowej) jak i wersji cyfrowej - w formacie *.dwg - AutoCAD.

 Systematycznie rozwijamy swoje kompetencje , podnosimy kwalifikacje, starając się wychodzić na przeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku ; dostosowując zakres świadczonych usług .

Oferty dla klientów opracowujemy wg środowiskowych zasad wyceny prac projektowych.

© Grafiko 2007