PL  EN - wersja w przygotowaniu

  System KKS

System KKS to unikatowy na rynku system informatyczny do wspomagania kodowania KKS dedykowany dla elektrowni i elektrociepłowni. I wszedzie tam gdzie wykorzystywany jest system kodowania KKS.

 

Dziedziny zastosowania kodowania KKS to:

-planowanie i projektowanie, dokumentacja, uzyskiwanie pozwoleń

-montaż , odbiór, rozruch

-eksploatacja , nadzór, konserwacja , remont

- statystyka awarii, bilanse i rachunki elektrowni, ekonomika produkcji

 

Pochodzenie systemu KKS

System KKS to system oznaczeń w elektrowniach :

 Kraftwerk – Kennzeichen - System został opublikowany w 1978r przez VGB i stanowi przyjęty dość powszechnie w krajach Europejskich a także stosowany na świecie ; system który powiększa terytorialnie swoje zastosowanie.

Jest używany do oznaczania obiektów i ich części w elektrowniach - rozbudowuje go Komitet Techniczny VGB ds. Systemów Klasyfikacji Technicznej.

Członkami tego komitetu są miedzy innymi :

-Berliner Kraft Und Licht ( BEWAG) AG

- ABB Kraftwerke AG

-ESCOM , Republika Południowej Afryki

-Siemens AG , Unternehmensbereche E Und KWU

- VDN Holandia

i inni


 Dlaczego powstał system KKS.

Z powodu na duże rozmiary obiektów typu elektrownie , elektrociepłownie, dużą ilość występujących układów technologicznych, urządzeń , instalacji, podzespołów  a co za tym idzie złożoność , wielu wykonawców i dostawców ,ilości wymagań etc istotną sprawą  stało się przyjecie jednolitego sytemu oznaczeń- umożliwiając jednoznaczną wymianę informacji i odniesienie się do spraw.

System informatyczny wpomagania kodowania KKS za pomocą mechanizmu COM steruje AutoCAD-em i w sposób automatyczny skanuje dane w plikach *.dwg - wyciaga je i zapisuje w bazie danych. Ta unikatowa na rynku funkcjonalność będzie niebawem masowo wykorzystywana do pozyskiwania danych z zapisów *.dwg AutoCAD. Wpółpraca AutoCAD-a bedącego standardem na rynku z serwerami baz danych to już nie tyko potrzeba - to konieczność.
Nasze rozwiązanie stawia konkurecji wysoko poprzeczkę i myślę, że jest najciekawszą na rynku propozycją na zarządzanie informacją zawartą w plikach *.dwg.

Funkcje realizowane w systemie

Baza danych KKS, zawiera informacje na temat:

- kodów kks wraz z opisem urządzeń

- informacji kto i kiedy zmodyfikował dany wpis.

Aplikacja umożliwia:

a. Przeglądanie zawartości bazy:

- w sposób hierarchiczny przesuwając się w strukturze drzewiastej po kodach kks (nazwa kompleksu instalacji, nazwa instalacji, nazwa urządzenia, nazwa elementu lub człon kodu kks kompleksu instalacji, itp)

- filtrowanie wyświetlanego zestawu elementów poprzez podanie określonych parametrów zawężających ilość wyświetlanych danych

- wyszukiwanie danych zawierających odpowiedni tekst, np. fragment kodu kks potrzebne w sytuacji gdy zależy nam na spisie wszystkich urządzeń danego typu we wszystkich zakładach

- sortowanie wybranych danych według zadanego parametru (kodu kks, daty wpisu)

- eksport danych do innych aplikacji przy wykorzystaniu pamięci podręcznej windows (schowek, copy paste)

- eksport danych do programu excel

b. Dodawanie oraz edycje rekordów zawierających wpisy kks przy wykorzystaniu słownika kodów kks pozwalającego na weryfikacje poprawności wpisów kks.

c. Usuwanie rekordów z bazy kks.

d. Powiązanie plików AutoCAD’a zawierających schematy urządzeń z rekordami bazy kks. Baza danych może zawierać informacje na temat lokalizacji plików ze schematami zawierających dane urządzenie ,

e. Funkcje współpracy z AutoCADem (przejście z wybranego elementu bazy danych na fragment schematu mu odpowiadający, drukowanie wybranego fragmentu schematu ). Funkcje te realizowane są poprzez AutoCADa a aplikacja bazy danych wysyła do AutoCADa jedynie odpowiednie komendy poprzez interface API, dla tego do określenia jakie czynności mogą zostać zrealizowane potrzebne jest określenie wersji AutoCADa, który jest zainstalowany na stanowiskach przyszłych użytkowników aplikacji, a następnie weryfikacja wymagań zlecającego pod kątem dostępnych funkcji API.

Baza danych słownika tłumaczącego kody KKS na poszczególne nazwy urządzeń w elektrowni. Umożliwia:

f. weryfikacje poprawności wprowadzanych kodów kks pod względem formalnym

g. pozwala na edycje reguł weryfikacji kodów KKS

h. kontroluje czy kody kks nie powtarzają się.

Moduł administracyjny określający kto ma jakie uprawnienia do systemu

Odpowiada za weryfikacje uprawnień poszczególnych użytkowników do operacji na systemie bazy danych. Możliwy jest podział użytkowników na 4 grupy:

- posiadających prawo do przeglądania bazy kks

- posiadających prawo do edycji dodawania wpisów do bazy kks

- posiadających prawo do edycji słownika kodów kks

- administrator określający prawa poszczególnych użytkowników.

Rozpoznawanie użytkowników można przeprowadzić poprzez odczytywanie nazw logowania do domeny NT.

Rozwiązanie powyższe współpracuje z AutoCADem LT wersja polska oraz AutoCADem 2006 PL w wersji sieciowej.


© Grafiko 2007