PL  EN - wersja w przygotowaniu

  Usługi dla energetyki

Ze względu na posiadane doświadczenie i wiedzę o instalacjach, urządzeniach stosowanych w energetyce wypracowaliśmy kika specjalistycznych usług do których gorąco zachęcam :

 

Projektowanie techniczne i ekspertyzy - dla potrzeb eksploatacji , modernizacji oraz remontów instalacji i urządzeń energetycznych ,pracujemy w programie AutoCAD, R-Cad, Robot

Inwentaryzacje – instalacji i urządzeń wg potrzeb klienta – z ciekawą funkcjonalną wizualizacją cyfrową,

Instrukcje eksploatacji - wykonaliśmy dotychczas ponad kilkaset różnych instrukcji eksploatacji w postaci cyfrowej wraz z niezbędnymi rysunkami w formacie *.dwg - AutoCAD;

Rysunek warsztatowy - bardzo często istnieje potrzeba przygotowania rysunku warsztatowego celem wykonania detalu lub uszkodzonego podzespołu urządzenia – taką dokumentację wykonujemy również w postaci cyfrowej AutoCAD-a

Odtwarzanie dokumentacji - jeśli posiadacie Państwo starą dokumentację możemy ja przerysować w AutoCAD i zweryfikować z aktualnymi normami.

Archiwizacja - możemy przeskanować i utrwalić Państwa zasoby dokumentacyjne na trwałych nośnikach cyfrowych.
Dokumentację dostarczamy w formacie *. dwg - AutoCAD.

Aplikacje informatyczne – na potrzeby techniczne i biznesowe energetyki


© Grafiko 2007