PL  EN - wersja w przygotowaniu

  System Faktura

W dużych organizacjach szczególnie wielo oddziałowych faktura pokunuje długą drogę.
Począwszy od kancelarii (czy sekretariatu) poprzez dział potwierdzający zamówienie formalnie i techniczne aż do zatwierdzeń finansowych i działu finansowego włącznie.
System FAKTURA jest odpowiedzią na takowe zapotrzebownanie dużych organizacji, gdzie dokumenty finansowe "biegają" po kilku lokalizacjach i faktycznie do końca nie wiadomo w której "szufladzie" aktualnie się znajdują.
Koszty obsługi tradycyjnego procesu są wysokie.
Dlatego, też w systemie FAKTURA opisujemy proces związany z obiegiem faktury i implementujemy go - tworząc system, który uporządkuje sprawę obiegu dokumentów finasowych w Państwo firmie.
System Faktura wyposażyliśmy w narządzia raportowania czasu obsługi faktury w poszczegółnych działach, departamentach aby można było kontrolować czas trwania procesu i wysyłać odpowiednie monity ponaglające.© Grafiko 2007