PL  EN - wersja w przygotowaniu

  Wizualizacje instalacji

W zakładach o rozległej infrastrukturze technicznej przydatnym jest wykonanie wizualizacji poszczególnych instalacji, aby wiedza o obiektach i urządzeniach była dostępna dla obsługi.
Wykonywane przez nas wizualizacje realizowane są na podstawie wcześniejszej inwentaryzacji i stanowią praktyczną pomoc podczas eksploatacji i prowadzenia produkcji. Najczęściej wykonujemy je na mapach cyfrowych.

Dla przykładu jeśli nastąpi awaria instalacji wody pitnej to wtedy występuje konieczność odcięcia wadliwego odcinka instalacji. Posiadając wizualizację istalacji natychmiast znajdziemy odpowiedni węzeł i uzyskamy informację, które zawory należy zamknąć.

Nasze wizualizacje wykonujemy w taki sposób aby można było prześledzić całą instalację aż do jej najmniejszych elementów. Można to uczynić dość łatwo - dwukrotnie klikając na instalację następnie na jej części sukcesywnie przechodząc do większej szczegółowości.
© Grafiko 2007