PL  EN - wersja w przygotowaniu

  Obsługa archiwum

Posiadamy w swoich szeregach archiwistów II stopnia i specjalizujemy się w prowadzeniu archiwów zakładowych.

Od 2002 roku wykonaliśmy kilka kontraktów dotyczących uporządkowania zasobów archiwalnych zakładów Elektrociepłowni Warszawskich wraz z prowadzeniem bieżącej obsługi.

Zasoby archiwalne porządkujemy zarówno w postaci papierowej i przy pomocy aplikacji , w której zapisywana jest ewidencja zasobów archiwalnych.

Zasoby dokumentacyjne ( skany ) uporządkowywane są w postaci
cyfrowych baz dokumentów.

Moduł aplikacji do obsługi archiwum zakładowego jest częścią opracowywanego przez nas systemu
e-Files składającego się dodatkowo z modułu Centralnego archiwum cyfrowego.
© Grafiko 2007